Ružový panter

Hudobná skupina

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?

Rozumiem

Zásady používania súborov cookie

 

Súbory cookie
 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Čo sú súbory cookie?
 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.


Ako používame súbory cookie?
 

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.


Ako kontrolovať súbory cookie?
 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Z knihy hostí...

Gabriela Rendošová Lesňáková
Dobrý deň, ďakujeme krásne za nádherný večer a profesionálny prístup. Svadba sa krásne vydarila aj vďaka Vám ...
Vít Sedláček
Přeji krásný sobotní podvečer, chtěl bych Vám popřát - vinšovat sčestí, zdraví a pokoj svatý, k nastávaj...

Mediálni partneri

Logo Šlágr TV

Logo TV8

 

Návštevníci

Dnes17
Včera74
Tento mesiac1315
1
Online

CD "Už dozreli..." si môžete objednať elektronicky, alebo na tel. 0907 449 932 (osobný odber - Košice, Prešov, Sabinov)Objednávací formulár

DVD+CD "Červené jabľčko" alebo novinku "Uhorský tanec" si môžete objednať na ŠLÁGR TV tel. 034 660 1234 (SK) alebo
v e-shope

joomplu:86

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ/Predávajúci:

Miesto podnikania:

IČO:

Zápis:

KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.

Zimná 1153/8, 04001 Košice-Staré Mesto

52062589

OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.  45021/V

Zodpovedná osoba a kontakt:

Korešpondenčná adresa:

Tel.č.

E-mail:

Mgr. Miloš Križan

Zimná 1153/8, 04001 Košice-Staré Mesto

0907449932

info(@)ruzovypanter.com

  1. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho (vrátane objednávky uskutočnenej prostredníctvom webstránky www.zlavomat.sk, alebo vypísania a zaslania objednávkového formulára na webstránke www.ruzovypanter.com) je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená až momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho), a to formou e-mailovej správy. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo
  • Predávajúci nemá dostatočné množstvo tovaru na sklade

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. K uzavretiu kúpnej zmluvy v takom prípade nedôjde.

Všetky objednávky kupujúceho (vrátane objednávky uskutočnenej prostredníctvom webstránky www.zlavomat.sk, alebo vypísania a zaslania objednávkového formulára na webstránke www.ruzovypanter.com) sú pre kupujúceho záväzné. O prijatí objednávky zo strany predávajúceho predávajúci bude informovať kupujúceho elektronickou poštou - e-mailom. Potvrdenie objednávky zaslané kupujúcemu webstránkou www.zlavomat.sk nie je pre vznik kúpnej zmluvy rozhodujúce, má len informatívnu funkciu.

Dodacia lehota je spravidla 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak tieto podmienky neustanovujú inak. V prípade osobitnej dohody zmluvných strán môže byť dodacia doba predĺžená, alebo skrátená.

Storno objednávky
Ak kupujúci písomne (postačí mailom) zruší objednávku do vyexpedovania tovaru, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky na kontaktných údajoch uvedených v úvode týchto VOP. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno kupujúceho, e-mail a číslo objednávky.

 

2. Druhy dopravy:

Predávajúci tovar spravidla doručuje prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta, a.s.

Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.

V prípade neprevzatia si balíka v odbernej lehote sa kúpna zmluva považuje za zrušenú. Kupujúci je povinný nahradiť náklady spojené s balením a zaslaním tovaru.

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená do 2 pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

3. Záruka

Daňový doklad bude prioritne zaslaný emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke alebo na vyžiadanie bude doklad priložený v balíku spolu s tovarom Zmluvné strany sa dohodli, že na účely ich transakcie postačí, ak bude daňový doklad vystavený a doručený kupujúcemu v elektronickej forme. Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je 24 mesiacov.

 

4. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

5. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle predávajúceho po predchádzajúcou písomnej dohode.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto právo však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

6. Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Kupujúci je povinný zásielku nasledovne pripraviť - zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Vždy je potrebné použiť baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Peniaze budú kupujúcemu vrátené na bankový účet uvedený v písomnej správe, alebo v doklade priloženom vo vrátenej zásielke, a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

Tovar, ktorý bude kupujúci zasielať späť na adresu predávajúceho je tento oprávnený zaslať späť tým prepravcom, ktorým bola zásielka doručená.

 

7. Spôsoby úhrady kúpnej ceny:

V prípade zakúpenia tovaru prostredníctvom webstránky www.zlavomat.sk bude kúpna cena za tovar uhradená vo výške, spôsobom a formou ustanovenou touto webstránkou. V cene uhradenej prostredníctvom www.zlavomat.sk nie je zahrnuté poštovné v paušálnej výške 2,49 Eur. Poštovné kupujúci uhradí pri dodaní tovaru formou dobierky.
V prípade, ak webstránka www.zlavomat.sk upravuje iný spôsob úhrady kúpnej ceny, budú ustanovenia tejto webstránky použité primerane. Strany sa môžu dohodnúť aj na osobnom odbere tovaru v zmysle postupu uvedeného nižšie v texte – v takom prípade sa poštovné neuhrádza.

V prípade objednania tovaru inou formou ako prostredníctvom webstránky www.zlavomat.sk sa uplatnia nasledovné podmienky:

  1. Dobierka - preferovaný spôsob platby za tovar. Peniaze za tovar zaplatí kupujúci až pri prevzatí tovaru, a to k rukám poštového doručovateľa alebo na pošte. Predávajúci nedoručuje tovar do zahraničia.
    V prípade platby na dobierku sú kupujúcemu účtované navyše nad rámec ceny tovaru aj náklady spojené s dopravou a dodaním predmetu kúpy v paušálnej výške 2,49 Eur.
  2. Osobný odber – Kupujúci za tovar zaplatí priamo predávajúcemu a tovar prevezme po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0907449932 v mieste podnikania predávajúceho na adrese Zimná 8, 04001, Košice. Tovar si môže kupujúci prevziať v pracovné dni v čase dohodnutom s predávajúcim. V prípade osobného odberu nie sú kupujúcemu účtované žiadne náklady spojené s dopravou a dodaním predmetu kúpy.

 

8. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý bol dodaný, je poškodený alebo nefunkčný, postupuje kupujúci podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané vyššie v texte.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Kupujúci zašle výrobok na adresu uvedené v úvode týchto podmienok. O zaslaní reklamovaného tovaru je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho písomne (postačí mailovou správou). Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Kupujúci je povinný použiť baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pred prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky bude informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. sú spracúvané v súlade s § 34 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti na doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Osobné údaje budú použité len na účely uskutočnenia transakcie (zaslanie tovaru, identifikácia kupujúceho, vystavenie daňového dokladu a pod.) a komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám; zabezpečovacie podmienky ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2018

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.